top of page

UMP test

Hvorfor Cellestoffskifte og miljøgift Test?

Vårt samfunn i dag, verden over, er dessverre i en sånn forfatning at ingen lenger er fri for giftstoffer i kroppen. Selv i alle testede viltlevende dyrearter er det påvist fra rundt 30 forskjellige miljøgifter eller mer (i navlestrengsblod hos mennesker – flere hundre!). Så dagens status tilsier at skal vi holde oss friske, er vi nødt til å hjelpe kroppen med eliminering, samt redusere giftbelastningen i den grad det er mulig.

Denne testen måler typiskhvordan kroppen fungerer inni cellene, og er en viktig test innen funksjonsmedisin.

Vi er så vant til alle eksponerings kildene vi har for giftstoffer at vi slett ikke tenker over at det kan påvirke helsen vår. Alt fra vaskemidler, tapet, lim, avgasser fra motordrevne kjøretøy, teflon produkter, vanlig kosmetikk og hudpleie, parfyme og mye mye mer, kan hope seg opp i kroppen og gi problemer. Faktorer som spiller en viktig rolle er: 1 – Hvor god er din kropps evne til å kvitte seg med giftstoffer? 2 – Hvor stor er eksponeringen (mengen du får i deg)? 3 – Hvordan påvirker coctail effekten (samlet påvirkning av alle giftstoffer vi får i oss) kroppen din?

Dersom kroppen din har en redusert evne til å fjerne giftstoffer vil du lettere kunne påvirkes negativt helsemessig, enn en som har en velfungerende avgiftnings funksjon.

Hvilken informasjon kan man få ut av denne testen?

  • Kroppens evne til å bryte ned og omsette karbohydrater, proteiner og fett fra maten du spiser

  • Kroppens evne til å produsere energi

  • Leverens evne til å eliminere giftstoffer

  • Tilstanden i mage/tarm (evt. ubalanse i bakterieflora i tynntarmen)

  • Tilstanden i nervesystemet – signalstoffer

  • Evt. påvirkning fra miljøgifter

  • Funksjonell ernæringsstatus på vitaminer, mineraler og aminosyrer

Ved å få informasjon om hvor kroppen faktisk mangler ulike næringsstoffer, vil man mer spesifikt kunne iverksette tiltak for å korrigere ubalansene.

Les mer: https://eubiotek.no/cellestoffskifte-og-miljogift/

bottom of page