top of page

ES-Complex

ES-Complex kombinerer en rekke medisinsk-teknologiske undersøkelsesmetoder, og ser målingene i forhold til hverandre (homeostase) i tillegg til å vise enkeltverdiene. En kartlegging av kroppens prosesser er grunnleggende for å hjelpe kroppen til å løse helseproblemer, uansett hvilken behandlingsmetode man velger. Dessuten gir målingen grunnlag for å vurdere hvilke livsstilsendringer som er viktigst for å forebygge helseproblemer og få kroppen i bedre balanse.

*EKG – HRV (HeartRateVaribility) for hjerteaktivitet.

*HRV for det sympatiske og parasympatiske nervesystemet.

*Pulsbølgeanalyse for sirkulasjonssystemet.

*Pletysmografimåling for ulike oksygen verdier.

*Bioimpedans for fettprosent og væske i og utenfor cellene.

*Phase Angle for måling av cellevitalitet.

*EIS for celleaktivitet, stoffskifte og organfunksjon.

*EIS (Electro Interstitial Scan) for pH verdier i vevet.

*Statistisk vurdering av mange hjerte – kar problemer.

*Kartlegging av insulinresisitens og sukkerstoffskitet.

*Statistisk vurdering av en rekke vanlige helseproblemer.

*Differensiering mellom årsaker og kompensasjoner.

*Homeostase-vurdering av ulike systemer og funksjoner.

*Utregning av total helsetilstand (total homeostase).

*Oppfølgingstest viser effekten av de helsetiltak man gjør.

bottom of page