top of page

Introspect

Introspect undersøkelsesapparat
Introspect Oberon er utviklet av det Russiske Instituttet for Praktisk Psykofysikk, og er en revolusjonerende oppfinnelse. Introspect Oberon er et apparat for datastyrte undersøkelser, og er et resultat av mange års samarbeid mellom russiske forskere.

Introspect Oberon finner både konkrete problemer og ubalanser, og svekkelser som kan føre til sykdom. Man scanner kroppen på cellenivå, og det er ingen andre metoder i dag som kan finne utvikling mot ulike problemer på et like tidlig stadium som Introspect Oberon.

 

Introspect Oberon finner ulike belastninger

og defekter i menneskers organer og vev.

Metoden bygger på analyse av

hjernestammens elektromagnetiske

svingninger som inneholder fullstendig

informasjon om hele organismen.

Informasjonen avleses med en laser

og en frekvensgiver rettet mot

projeksjonsområdet for hjernstammens elektromagnetiske stråling.

Introspect Oberon måler først og fremst hvor i kroppen det er svekkelser og problemer. Frekvensen til flere hundre tusen friske og syke organer og vev er gjennom flere år blitt målt av de russiske forskerne, og disse ligger til grunn som sammenligning for målingene. Om pasientens frekvens i en celletype i et organ eller vev er i nærheten av gjennomsnittsmålingen for et friskt organ eller vev, er det å regne som normalt. Dess større dette avviket er, dess større problem. Dersom klientens målinger samsvarer med gjennomsnittsfrekvensen til organ med en spesifikk sykdom, vet man i tillegg hva som er problemet. Alle målinger gjøres i henhold til alder og kjønn, slik at målingene blir så korrekt som mulig.

Introspect Oberon kan også måle mikrofloraen i ulike organ. Den elektromagnetiske frekvensen til kjente bakterier, parasitter, etc, er lastet inn i softwaren. Man søker etter disse frekvensene i ulike organ, og finner dermed ut hvilken mikroflora som er i organet. Tilsvarende kan man også måle effekten av flere hundre ulike remedier som ligger i databasen, for å finne ut hvilket preparat som er mest effektivt for det aktuelle problemet. Remediene kan også produseres med apparatet.

Introspect Oberon kan utføre en kvantemedisinsk behandling, kalt Meta-terapi. Apparatet sender inn informasjon for å stimulerer kroppens egne funksjoner for å løse problemer og ubalanser i et organ eller vev. Dette er utført på ca 10 sekunder pr. organ, og er et meget godt supplement eller alternativ til andre behandlinger. Pasienten kan se visuelt på pc-skjermen hvordan organet bedrer seg, og etterpå får man en ny måling med forbedringene påvist.

Introspect Oberon kan scanne og behandle samtlige deler av kroppen, herunder: Hjerte- og karsystemet, pusteorganene, mage- og tarmkanalene, det reproduktive systemet, skjelettet, musklene, det endokrine systemet, synet og hørselen, hjernen, nervesystemet, skjoldbruskkjertelen, binyrene, hypofysen, bukspyttkjertelen, thymus, lymfesystemet, blodet, ryggmargen, kromosomene, etc. Hver test tar noen få sekunder. En komplett test av hele kroppen kan gjøres på alt fra 30 minutter til 2 timer.

Introspect Oberon gir ingen bivirkninger, og har mange vesentlige fordeler i forhold til tradisjonelle undersøkelsesmetoder. En av de viktigste fordelene er at man finner ut om et organ er svekket og har nedsatt funksjon, selv om det ikke er utviklet noen sykdom. Ingen andre apparater kan finne problemer og svekkelser like enkelt og like tidlig i sykdomsforløpet.

Introspect Oberon er i utgangspunktet utviklet for leger, men brukes i Norge først og fremst av kvantemedisinske behandlere.

bottom of page