top of page

Microbiom

Hvorfor Mikrobiomtest?

En mikrobiomtest gir deg en oversikt over sammensetningen av bakteriene i fordøyelsen din. Forskningen antyder at bakterieubalanse i mage-tarm kan stå for minst 50% av alle helseplager. Dårlig helse kan komme av ubalanse i floraen, for mye eller for lite av gode bakterier, eller overvekst av noen vi helst ikke vil ha så mange av.

Avføringsprøver er en del brukt av legestanden for å finne uønskede mikrober i mage-tarm kanalen. De prøvesvarene man får har foreløpig vært begrenset i sitt omfang, og har vært på leting etter bredere og bedre prøver. Vi har nå funnet en mikrobiomtest fra smartDNA i Australia, som benytter PCR / 16S analysemetode for å identifisere bakteriene genetisk, og deretter måle tilstedeværende mengde av de forskjellige. Vennlige bakterier bor i den menneskelige mage-tarm kanal. Det er kjent at mer enn 95% av de vennlige mikroorganismene er anaerobe (behøver lite oksygen). Dette betyr at det er vanskelig å avdekke dem ved bruk av de tradisjonelt brukte aerobe kulturbaserte teknikkene (dyrking av bakterier). Derfor har fokuset skiftet til molekylær DNA basert teknikk, noe som nå er ansett som standard for anaerobbasert kartlegging. Denne nye kartleggingsteknikken muliggjør identifisering og kvantifisering(mengdebestemmelse) av mange organismer i én enkelt avføringsprøve.

Les mer: http://helse-test.no/tjenester/mikrobiomtest-1.html

bottom of page