top of page

Lock-Foot korrigering

Lock-Foot syndromet ble oppdaget av tannlege Kjell Bjørner som så sammenhengen mellom
skjevhet i kjeven og låsning i foten. Han mener det trolig er den mest alminnelige kilde til
nevrologiske forstyrrelser i kroppen, som berører gangmekanismen fra den berørte fot i et
diagonalt mønster til den motsatte side av kraniet, og derved forklares de hyppige funn av
funksjonell forstyrrelse i TMJ- kjeveleddene.

Noen av problemene Lock-Foot syndrom kan skape
• Kne- og hofteproblemer
• Fotproblemer
• Vondt i ryggen/prolapser
• Generelle muskelsmerter (spesielt rundt skulderblad)
• Kjevesmerter og bittproblem
• Vondt i akillessenene
• Hodepine og andre diffuse plager og smerter
• Fibromyalgi
• Påvirket sammsyn
• Lukkeklaff mellom tynn- og tykktarm
Behandlingen varer ca 1 time første gang, korrigering/justering ca 30 minutter. Det trengs ca
1-3 justeringer avhengig hvor flink du er til å følge øvelsene du får. Det er enkle øvelser som du kan utføre foran TV skjermen.

bottom of page